Pesonlig utveckling

Samtalsterapi

Någon gång i våra liv kan vi påverkas i olika grad av symtom på stress, oro, ångest och depression. Då gäller det att få professionell hjälp så att det går lättare och ännu snabbare att må bättre.
I KBT (Kognitiv beteendeterapi) får du stöd och vägledning för att bryta dig ur gamla tankemönster och hitta ett nytt sätt att leva.

Varje samtal har en tydlig agenda och terapi är både strukturerad och tidsbunden. Vi arbetar mot våra uttalade mål och börjar med de livs-värderingar som är viktiga för dig som kund.

KBT är en aktiv terapiform som i första hand bygger på relationen mellan terapeut och klient. Det bygger också till stor del på att uppmuntra patienter att arbeta självständigt mellan sessionerna.

Jag ger KBT-terapi för ångest, dåligt humör, depression, stress, låg självkänsla, negativ självbild och relationsproblem.